Vị ngọt đầu xuân – mứt

Đường là vật liệu nồng cốt để làm mứt. Người Việt Nam làm mứt không phải duy nhất dùng trái cây mà còn dùng nhiều thứ củ hay hột thảo mộc, toàn là những sản phẩm của đất quê hương.

Lê Văn Lân

Continue reading

Vị ngọt đầu xuân – bánh

Sau khi nói đến mứt, chúng ta không nên quên bánh vì hai thứ vẫn đi chung. Các bạn có biết quê hương Việt Nam có bao nhiêu thứ bánh không nào? Lẽ tất nhiên, bạn làm sao nhớ hết được.

Lê Văn Lân

Continue reading

Nhìn lại phi trường Phú Bài

Trong những năm cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50, dân Huế mỗi khi muốn ra Hànội hay vào Saigòn phải di máy bay vì tầu hỏa không có, còn đường xe hơi thì tắc nghẽn và hiểm nghèo vì chạy qua vùng Việt Minh kiểm sóat. Sân bay Phú Bài trở thành một cái cầu không vận hay một cái lỗ mũi cho nền kinh tế địa phương hô hấp

Lê Văn Lân

Continue reading

Đốt vàng mã tại Hoa Kỳ

Về nhang hương, theo ngày xưa thì kể nhiều lọai: nhưng ở Mỹ chúng ta chỉ thấy có nhang nén, nhang vòng gói trong những bao bì tươm tất. Một điểm đặc biệt là chúng ta thấy có bán loại ” Nhang không khói” giá không rẻ $4.99/ một bao, để đáp ứng với nhu cầu cúng vái ở Mỹ vì thắp nhang trong nhà bít bùng không ngộp thở và không bốc khói ám trần nhà !

Lê Văn Lân

Continue reading