Tiếng nước tôi

Ngày xửa ngày xưa ở ngay trên đất nước này, có rất nhiều người từ các nước trên thế giới tìm tới định cư. Họ mang văn hóa ngôn ngữ của nước họ tới và chia sẻ với nhau trong một vùng nào đó. Tuy nhiên để thích nghi với đời sống của con cái và chính mình, họ phải học hỏi ngôn ngữ và văn hóa của phần đất bao dung họ.

Trần Mộng Tú

Continue reading

Một mảnh đời Hồ Dzếnh

Tôi cám ơn Thượng Đế đã cho tôi cả hai ông chú tuyệt vời. Đó là tác giả nói về một ông chú Trần Trung Phương, nhà thơ chuyên thiếu nhi cho thiếu nhi và nhà thơ Hồ Dzếnh, người chồng đời sau của bà Hồng Nhật…

Trần Mộng Tú

Continue reading