Muốn ăn trứng nhạn

Bạn có lẽ chưa biết trong phương ngữ của người dân Nam bộ còn gọi khỉ là mai. Chính nhà báo Phi Vân phát hiện ra điều đó. Hãy dõi theo ông đi tìm gốc gác của câu hát ru “Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai…

Phi Vân (trích trong Đồng Quê)[1]

Continue reading

Muốn ăn trứng nhạn

Không biết mỗi bữa trưa hè oi ả, trời nắng nung người, có ai nghe người đàn bà Bạc Liêu đưa võng kẽo cà kẽo kẹt ru con:

Tháng ba cơm gói ra hòn, Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai…

Phi Vân (trích trong Đồng Quê)[1]

Continue reading