Ngứa Cổ

Tôi là con chim đến từ núi lạ/ Ngứa cổ hát chơi/ Khi gió sớm vào reo um khóm lá/ Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời…/ …/Chim ngậm suối đơm trên cành bịn rịn/ Kêutự nhiên nào biết bởi sao ca... Xuân Diệu thời tiền chiến đã viết như vậy. 

Vĩnh Phúc

Continue reading

Cắn Chết Chồng 

Tờ nhật báo Los Angeles Times đăng một tin ngắn thật khó tin. Đó là chuyện một người đàn bà đã cắn chết chồng vì ông này yếu sức quá, không thể làm tròn nhiệm vụ của một sinh vật đực.

Vĩnh Phúc

Continue reading

Những khảo sát về hát xẩm, hát xoan, hát ghẹo và hát trống quân

Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ là một Vùng dân ca lớn. Những sinh hoạt ca hát dân gian ở đây mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của dân tộc, mà chừng mực nào đó, ở mỗi thể loại đều phản ánh những sinh hoạt tinh thần của cộng đồng, xã hội người Việt xưa.

Vĩnh Phúc[*]

Continue reading

Mạn đàm với bà Mộng Điệp

Kiếm và ấn được trao trả cho bà từ năm 1952, nhưng tới năm 1953 khi tình hình chiến sự quá rối ren nên Quốc Trưởng Bảo Đại ở lỳ bên Pháp không đặt chân về Việt Nam. Ông bảo bà Mộng Điệp mang sang Pháp cho ông ấn kiếm và một số đồ cổ quí giá.

Vĩnh Phúc

Continue reading