Giải Kim Khánh của nhật báo Trắng Đen ở Sài Gòn

Từ cuối năm 1972, thời kỳ này lĩnh vực điện ảnh và tân nhạc đã phát triển mạnh mẽ, nên tờ nhật báo Trắng Đen đã thực hiện giải Kim Khánh Nghệ Thuật, nhưng hình thức tổ chức lại khác biệt so với giải Thanh Tâm của báo Đuốc Nhà Nam trước đó.

Nguyễn Việt

Continue reading