Lăng Cha Cả

Nếu lấy nhà thờ Đức Bà làm trung tâm Sài Gòn, hơn một năm sau trận chiến Mậu Thân, năm 1969, địa điểm xa trung tâm nhất mà Vương đi chơi với chúng bạn là Lăng Cha Cả cách đó khoảng sáu bảy cây số.

Lê Học Lãnh Vân

Continue reading

Ông Khai Trí và hai câu đối sau năm 1975

Bài Người thành muôn năm cũ có nhắc hai câu ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương thích: “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi thành danh mất Tự Do”. Sau khi bài được đăng trên Văn Việt và chuyển lên Phây, một số bạn quan tâm tới hai câu trên. Bài viết xin được thảo luận về đề tài thú vị này.

Lê Học Lãnh Vân

Continue reading

Nhân vật Nhậm Ngã Hành của Kim Dung

….Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe bọn thuộc hạ dứt tràng chúc tụng, nhao nhao kể tội Đông Phương Bất Bại! Tội to như giết hại hào kiệt công thần, tội nhỏ như ăn con bò, con dê… Lại có kẻ tố cáo Đông Phương Bất Bại gian dâm vợ con giáo chúng! Trời, Đông Phương Bất Bại đã “vung dao tự thiến” để luyện tuyệt kỹ Quỳ Hoa Bảo Điển, sao còn những kẻ bày trò tố cáo lếu láo thế mà Nhậm Ngã Hành dù biết vẫn ngồi yên nghe?

Lê Học Lãnh Vân

Continue reading