‘Phù thủy’ Jo Marcel, Lệ Thu và phòng trà Ritz

Đầu những năm 1970 tại Sài Gòn có 5 phòng trà nổi tiếng nhất được gọi là ‘ngũ đại phòng trà’. Đó là Tự Do, Đêm Màu Hồng, Queen Bee nằm trên hai trục đường lớn trung tâm Nguyễn Huệ và Tự Do (Đồng Khởi). Tuốt vào Trần Hưng Đạo, góc Phát Diệm là phòng trà Ritz và Baccara.

Lê Văn Nghĩa

Continue reading

Nhớ lại con đường xưa

Đêm giao thừa mỗi năm, như thông lệ nhiều gia đình ở Sài Gòn, Chợ Lớn đều đi chùa hoặc đi hái lộc đầu năm. Đi chùa thì dễ vì chùa có rải rác khắp trong 11 quận của Đô thành Sài gòn. Nhưng muốn hái lộc linh nhất xứ thì phải chịu khó hái lộc và xin xâm ở Lăng Ông Bà Chiểu.

Lê Văn Nghĩa

Continue reading