Những người xa khuất dịp Xuân sang

Tết Nguyên Đán Âm Lịch thường thường là mấy ngày trong Tháng Hai Dương Lịch. Như năm nay Nguyên Đán (ngày đầu tiên, tức mồng 1) nhằm ngày 16 Tháng Hai, 2018. Như thế những người vĩnh biệt dương gian vào Tháng Hai Dương Lịch là những người ra đi vào dịp nhân gian đang bận rộn mừng Xuân đón Tết.

Viên Linh

Continue reading

Sách báo trước 1975 in ấn, đóng xén ra sao

Cuối thập niên 1950 sinh hoạt báo chí văn nghệ tại Sài Gòn khá đa dạng, từ hình thức đến nội dung. Loại báo khổ nhỏ gáy vuông chỉ mới có hai ba tờ, còn lại là khổ lớn cỡ tờ giấy dùng cho máy chữ, gáy gấp yên ngựa, khuôn khổ sẽ là 5.50 x 8.50 phân Anh (thước nào cũng có cm và inch), sau khi xén sẽ nhỏ đi mỗi bề nửa cm hay 1/4 inch.

Viên Linh

Continue reading

Những người xa khuất dịp Xuân sang

Tết Nguyên Đán Âm Lịch thường thường là mấy ngày trong Tháng Hai Dương Lịch. Như năm năm 2018, Tết Nguyên Đán (ngày đầu tiên, tức mồng 1) nhằm ngày 16 Tháng Hai. Như thế những người vĩnh biệt dương gian vào Tháng Hai Dương Lịch là những người ra đi vào dịp nhân gian đang bận rộn mừng Xuân đón Tết.

Viên Linh

Continue reading