Ai là ‘Hai Cù Nèo’ đầu tiên trên thế giới?

Vào một buổi chiều tháng 11 năm 1872, tại một góc của Bảo tàng Anh, nhà Assyri học George Smith đang khom người trước một bảng chữ hình nêm cổ, ông đang từ từ giải mã các ký hiệu của nó.

Cody Cassidy

Continue reading

Ai sáng chế ra quần áo?

Khi tổ tiên hominin của chúng ta lần đầu tiên phân nhánh với dòng tinh tinh và dòng bonobo, họ chỉ giữ lại một loài ký sinh trùng sống hút máu, loài duy nhất sống ký sinh trên lông: Pediculus humanus capitis, còn được gọi là rận đầu. Nó đã sống trên người hominin ít nhất 6 triệu năm và sống trên tóc của chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng rận đầu không phải là loài rận duy nhất mà chúng ta nuôi dưỡng. Trong hơn 6 triệu năm qua, chúng ta đã mang thêm trên người hai loài ký sinh trùng hút máu nữa: rận mu và rận thân.

Cody Cassidy

Continue reading

Ai phát hiện ra lửa?

Charles Darwin gọi việc làm chủ được lửa là khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử loài người chúng ta, ngoại trừ ngôn ngữ. Nếu có, đó là một sự đánh giá thấp. Lửa không được kiểm soát bởi loài người của chúng ta; nó chịu trách nhiệm về nó. Lửa không chỉ đơn giản là làm cho cuộc sống dễ dàng hơn mà nó đã rèn luyện chúng ta, về cơ bản và đáng kể nhất, thông qua việc nấu nướng.

Cody Cassidy

Continue reading