Hồ Trường An, giọng Nam, hồn Việt

Cho đến những ngày cuối, Hồ Trường An vẫn thiết tha, không ngừng suy tư và bàn bạc về các tác giả trong văn học miền Nam và hải ngoại, ông vẫn mong một ngày đất nước sẽ thống nhất trong văn học và trong lòng người.

Thụy Khuê (trích)

Continue reading

Quê hương ngày trở lại – Sài Gòn-Châu Đốc-Hà Tiên

Về Sài Gòn tôi bị lạc. Tình trạng lạc hướng kéo dài trên taxi, xe ôm, đi một mình hay cùng gia đình, bè bạn, tôi thường lẩm nhẩm trong đầu: đường này Gia Long, Tự Do đây, chắc là Lê Văn Duyệt… Nhưng khi ra đến Hà Nội, lại tịnh không có sự lẩm nhẩm nào. Hôm tới Lê Văn Hưu ăn phở, dù phố này nay đã hoàn toàn khác với trí nhớ, tôi vẫn nhận ra: đây là Lê Văn Hưu, đi tới chút nữa rẽ ngang là phố Huế. Đèn phố Huế bẩy mươi năm qua chưa bao giờ tắt trong tôi.

Thụy Khuê, Quê hương ngày trở lại

Continue reading

Ai là người đắp thành Gia Định

Trong chương 12, chúng tôi đã chứng minh Le Brun và Puymanel không thể là tác giả xây các thành Gia Định và Diên Khánh, vì những lời của de Guignes và Lavoué mà các tác giả Pháp đưa ra để biện minh điều này không thể đứng vững được. Vậy ai là những người thực sự đắp thành Gia Định và Diên Khánh?

Thụy Khuê (Khảo sát công trạng của những người Pháp giúp vua Gia Long, chương 13, Gia Định kinh)

Continue reading