Chuyện lựu đạn nổ trên sân khấu Kim Thoa, 65 năm trước

Ngày 19 tháng 12 năm 1955, đoàn hát Kim Thoa khai trương bảng hiệu mới với tuồng hát Lấp Sông Gianh của soạn giả Kinh Luân tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo Sài Gòn. Đêm đó vào khoản hơn 10 giờ tối, tới màn Lấp Sông Gianh, lợi dụng khi tắt đèn đổi cảnh, có kẻ liệng lên sân khấu một trái lựu đạn tấn công.

Nguyễn Phương (soạn giả)

Continue reading

Văn Hường ca ra bộ, ca ra cá, ca ra cua, ca ra caca!

Trong số các danh ca vọng cổ mà tôi thân quen, vua vọng cổ hài Văn Hường là người dễ thương nhứt, tánh tình xuề xòa như chú khách trú bán xe hủ tíu gõ bên cạnh nhà tôi:- Hà! Cái lầy xính xái bù lái bù khự á!

Nguyễn Phương

Continue reading

Vua vọng cổ hài Văn Hường

Có lẽ vì sân khấu cải lương thường diễn những vở tuồng Tàu và tuồng lịch sử, nhân vật trong tuồng có vai Vua, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, nên các ký giả kịch trường và khán giả ái mộ có thói quen khi thấy nghệ sĩ nào có tài ca hay, diễn giỏi mà họ cho là giỏi bực nhứt trong nghề thì họ tặng cho nghệ sĩ đó những mỹ danh có kèm chức vị Vua hay Hoàng Hậu trước cái tên chính của người nghệ sĩ đó.

Nguyễn Phương

Continue reading