Hãy tìm lại “khí thôn Ngưu” trong bài thơ của Phạm Ngũ Lão

“Thuật hoài” của Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão. Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt – như một Anh hùng ca – mãi mãi còn vang danh sử Việt. Đời sau cảm nhận được tráng chí chói trời Nam, một thuở hào hùng đầy “Khí thôn Ngưu, Đẩu”.

Trần Hạ Tháp

Continue reading

Chất giọng Huế có mấy sắc thái?

Tiếng nói – một trong những “mã khoá chính” – mở ra sắc thái văn hoá của cả một vùng đất quê hương. Đó là bằng chứng cho sự tồn tại cố hữu nhất. Sự tồn tại đã-đang-sẽ để lại mãi dấu ấn đặc biệt khó thể phai nhoà theo năm tháng.

Trần Hạ Tháp

Continue reading

Đào Duy Từ chăn trâu – một tài năng hai thân phận

Tuổi ngoài năm mươi với tài năng và trí tuệ siêu quần, Đào Duy Từ vẫn phải chịu trù dập của mệnh đời nghiệt ngã. Quê ở Thanh Hoá là con nhà kép hát đào ca – ngang thân phận với những kẻ nô tỳ – ông và gia đình bị sự ruồng bỏ, khinh khi của vua quan thời Lê Trịnh.

Trần Hạ Tháp

Continue reading