Chất giọng Huế có mấy sắc thái?

Tiếng nói – một trong những “mã khoá chính” – mở ra sắc thái văn hoá của cả một vùng đất quê hương. Đó là bằng chứng cho sự tồn tại cố hữu nhất. Sự tồn tại đã-đang-sẽ để lại mãi dấu ấn đặc biệt khó thể phai nhoà theo năm tháng.

Trần Hạ Tháp

Continue reading

Đào Duy Từ chăn trâu – một tài năng hai thân phận

Tuổi ngoài năm mươi với tài năng và trí tuệ siêu quần, Đào Duy Từ vẫn phải chịu trù dập của mệnh đời nghiệt ngã. Quê ở Thanh Hoá là con nhà kép hát đào ca – ngang thân phận với những kẻ nô tỳ – ông và gia đình bị sự ruồng bỏ, khinh khi của vua quan thời Lê Trịnh.

Trần Hạ Tháp

Continue reading