Đình Lý Nhơn và đội Trường Đà 

Năm 1993, khi biên soạn sách Đình Nam bộ tín ngưỡng và nghi lễ, chúng tôi đặc biệt chú ý đến đình Nam Tiến (số 170, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

Huỳnh Ngọc Trảng

Continue reading

Gà đá “bắt chưn” cua đồng

Sài Gòn mở cửa ít lâu khi dịch Covid-19 tạm lắng, tôi có dịp gặp lại Lê Thành Phương, mới hỏi thăm: “Độ này Cai Lậy nhậu món gì mới”? Phương nhỏ nhẹ: “Có gì đâu? Chỉ là gà đá nấu lẩu cua đồng.” Đúng là chơi ngông thiệt! Cho “Sơn Tinh” chung nồi với “Thủy Tinh” mà.

Ngữ Yên

Continue reading

Sài Gòn từng có xóm ả đào

Hát cô đầu, hay còn gọi là hát ả đào, xuất phát từ miền Bắc. Theo các tài liệu, ban đầu, đi hát cô đầu là một thú vui thanh nhã của các cụ khoa bảng khi xưa như Chu Mạnh Trinh, Cao Bá Quát, Dương Khuê, Nguyễn Công Trứ… thích nghe thơ do mình sáng tác qua giọng hát điêu luyện của cô đầu.

Phạm Công Luận

Continue reading

Hệ lụy từ một đường lối giáo dục

Trước năm 1975 ở Miền Nam đề ra ba nguyên tắc căn bản trong mục đích, tôn chỉ giáo dục là: Nhân bản, Dân tộc và Khai Phóng. Chính những nguyên tắc nầy đã giữ cho truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát triển vững vàng nhưng không bảo thủ và từng bước theo kịp đà tiến triển của nhân loại.

Nguyễn Ngọc Luật

Continue reading