Bạn thời chơi Nhà Chòi

Khi em đưa cái Thẻ Kiểm Tra, mình chưa đọc tên đã biết ngay là em. Nhưng mình cứ làm tỉnh ngồi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Em thì tình thiệt không biết mình. Nhớ hồi nhỏ hai đứa cũng quyến luyến nhau, dầu chưa tới mười tuổi.

Nguyễn Văn Sâm

Continue reading

Về một lời hứa nửa thế kỷ trước

Hình trên là ông Nguyễn Chánh Sắt. Nguyễn Chánh Sắt là một nhà văn Miền Nam đầu thế kỷ 20 không những đã viết nhiều tiểu thuyết mà dịch truyện Tàu cũng lắm. Đó là người viết mạnh, có mặt một thời gian dài trên văn đàn đồng thời với các ông Trần Phong Sắc, Lê Hoằng Mưu, Đặng Lễ Nghi, Nam Đình, Việt Đông, Sơn Vương, Bửu Đình, Cử Hoành Sơn v.v…

Nguyễn Văn Sâm

Continue reading

Mảng tác phẩm Công Giáo của văn chương Nam Kỳ đầu thế kỷ 20

Văn học Công Giáo là những tác phẩm nói những chuyện liên quan đến đời sống Công Giáo như đạo nạn, các thánh tông đồ, những suy nghĩ của người đương sống đạo, hoặc là những sinh hoạt mà nhân vật là những người tuẫn đạo, thuần đạo… – Tác giả không nhứt thiết là người đạo, nhưng thường 100% là ở trong trường hợp nầy – trong tác phẩm của họ tính chất văn học hiện diện đã đành nhưng tính chất tôn giáo cũng đồng thời có mặt…

Nguyễn Văn Sâm

Continue reading

Một truyện ngắn đầu tiên của Văn Học Việt Nam

Ông Huỳnh Tịnh Của khi viết cuốn Chuyện Giải Buồn đã gom góp lại những chuyện nầy nọ do ông nghĩ ra hay do ông lấy trong sách Tàu, nhưng điều ông không ngờ là mình đã viết truyện ngắn đầu tiên của văn học Việt Nam.

Nguyễn Văn Sâm, Victorville, CA, 19 tháng 08, 2019

Continue reading