Phái phở Ông Tạ

Đòi hỏi phở Ông Tạ tú hụ thịt, thơm nức mũi (do gia vị nhiều), màu mỡ ứ hự… là thất vọng đó. Cái chính là phở Ông Tạ lành và thanh nhẹ, không lạm dụng gia vị “ma” miệng người ăn, tô phở chừng mực. Hầu hết khách đều là bà con lối xóm. Chủ – khách như gia đình, quen nhau hết.

Cù Mai Công

Continue reading

Văn Giảng và “Ai Về Sông Tương”

Nhạc sĩ Văn Giảng (tức Thông Đạt, Nguyên Thông, Nguyên Đàm & Tiến Tài, Anh Phương & Nguyên Diệu) của “Ai về sông Tương”, “Hoa cài mái tóc”“Lục quân Việt Nam”“Mừng ngày Đản sanh”… tên là Ngô Văn Giảng, sinh năm 1924, kém ba tôi bốn tuổi.

Cù Mai Công

Continue reading

Chí Hòa, ngôi thánh đường trăm năm của Gia Định xưa vẫn còn ở Ông Tạ

Nhà thờ Chí Hòa là ngôi thánh đường không chỉ dân Ông Tạ mà nhiều người ở Sài Gòn – Gia Định xưa đều biết này có “anh em, bà con ruột thịt” với ba ngôi thánh đường Sài Gòn xưa nổi tiếng: Chợ Quán, Tân Định, Chợ Đũi (tức Huyện Sỹ). Thậm chí Chí Hòa còn như “anh em song sinh” với nhà thờ Huyện Sỹ.

Cù Mai Công

Continue reading