Hiện tượng Lục Vân Tiên 

Những cái lợi lớn lao nói trên không phải là miền Nam có đồng đều, hoặc có ngay, hoặc bao giờ cũng phải như thế. Nhưng rõ ràng đó là những yếu tố rất quan trọngđã hợp lại để giúp cho miền Nam mau thiết lập được nền văn nghệ của mình.

Nguyễn Văn Xuân

Continue reading

Văn nghệ miền Nam nhìn từ miền Trung 

Hồi còn nhỏ, nghe ai nói đến văn chương, báo chí Nam kỳ là tôi[1] mỉm cười, cũng như khi nghe hát bộ, cải lương. Vậy mà lạ lùng: tôi vẫn theo người trong vùng, đọc cả đống truyện Tàu của nhà Tín Đức thư xã. Báo chí thì vẫn mượn tạp chí Phụ nữ tân văn và nhật báo Sài gòn xem cho được.

Nguyễn Văn Xuân

Continue reading

Chân dung Phan Châu Trinh dưới mắt người con

Những vị nào đi ngang qua Quảng Tín (một phần Quảng Nam xưa) từ Tam Kỳ lên Cẩm Khê, nhìn về một phía đồi cao, đã thấy sừng sững một cây da (đa) dù tán tròn, xanh tốt giống như cây dù, cây lọng che, sẵn sàng mời khách tới ngồi đàm thoại dưới bóng lá xanh um.

Nguyễn Văn Xuân

Continue reading