Đọc truyện thuê

Xưa có một dịch vụ giờ mất đi là cho thuê truyện.
Tôi đọc truyện thuê từ lớp hai. Cậu Tư tôi là dân trốn quân dịch (trốn đi lính) nên ở nhà buồn không làm gì nên lấy thú vui đọc truyện đọc báo. Tôi làm nhiệm vụ đi mua báo và thuê truyện cho cậu Tư. Cũng vì lý do này mà tôi buộc phải đọc truyện và đọc báo sớm, vì đi thuê truyện, mua báo mà cảnh sát cắc cớ hỏi mua báo, thuê truyện cho ai đọc thì nói mình đọc để khỏi bị nghi.

Vương Long

Continue reading