Thèm một bát miến nóng

Nhà có giỗ chạp hay liên hoan tụ hội, kể cả ngày tết, cho dù đầy sơn hào hải vị, cuối bữa ai cũng gọi: – Cho xin bát miến nóng. Trăm lần đều như thế. Mà trăm nhà cũng đều như thế.

Vũ Thị Tuyết Nhung

Continue reading