Vén nẻo vô thường

Cuối thế kỷ 19, có một thanh niên Trung Hoa từ bỏ mảnh đất Phúc Kiến loạn lạc khốn khổ để sang xứ An Nam, lần xuống vùng Nam kỳ Lục Tỉnh mưu sinh. Nhờ có chút chữ nghĩa, lại biết xử dụng bàn toán, chàng Hoa kiều được một chủ chành(1) ở Trà Vinh thu nhận, cho làm “tài phú”(2). Được một thời gian, thấy người tài phú đã thật thà lại siêng năng giỏi giắn, ông bà chủ chành bèn gả con gái cho.

Vinhhuy Le

Continue reading

Vương Hồng Sển viết tào lao về Tức Mặc Hầu

Vương Hồng Sển thuộc hàng cây đa cây đề của Miền Nam. Ông là nhà cổ ngoạn sành sỏi, từng làm Quản thủ Viện Bảo tàng Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa suốt 15 năm (1948-1964), nên những bài viết về cổ vật của ông, nhất là những bài khảo về đồ sứ đều bổ ích và có giá trị cao. Có điều không phải toàn bộ những bài viết về cổ ngoạn của ông đều đúng.

Vinhhuy Le

Continue reading

Quan Vũ – Ông thánh của xã hội đen

Ở Á Đông, có thể nói Quan Vũ là vị nhân thần được tín ngưỡng bậc nhất. Chỉ tính về số lượng, thì Võ miếu (miếu thờ Quan công} riêng ở đại lục đã nhiều hơn Văn miếu thờ Khổng tử gấp mười lần. Nếu Khâu được tôn làm “Vạn thế sư biểu” thì Vũ cũng là “Vạn cổ trung tinh”. Ta cùng xem thử, bằng cách nào mà Quan Vũ được sùng kính nhường ấy.

Vinhhuy Le

Continue reading