“Cái cảm giác đè nặng bên trong tôi là vô vọng về dân tộc Việt”

Đạo diễn Trần Văn Thủy đã được nhiều người mến mộ qua những bộ phim như “Hà Nội Trong Mắt Ai và “Chuyện Tử Tế”. Ông vừa làm cuộc hành trình khắp Tây Âu và hoàn thành bộ phim mới mang tên “Thầy bói xem voi” gồm hai tập: “Chuyện đồng bào” và “chuyện vặt xứ người”. Đây là bộ phim tài liệu video về tình cảnh người Việt Nam ở nước ngoài. Bộ phim không có hy vọng được chiếu ở Việt Nam, như đạo diễn cho biết. (Tạp chí Đoàn Kết}

Continue reading