Cuộc tấn công bất ngờ vào tòa Khâm Sứ Pháp ở Huế

Trong khi Triều đình Huế ký kết các Hiệp định công nhận sự bảo hộ của Pháp, thì phái chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết lại chuẩn bị cho một cuộc chiến sống còn với Pháp. Điều này đã dẫn đến một cuộc tấn công bất ngờ vào tòa Khâm Sứ Pháp ở Huế.

Trần Hưng

Continue reading

Sự kiện Giáng sinh lịch sử làm thay đổi quan niệm về chiến tranh

Thế chiến lần thứ nhất (1914 – 1918) là cuộc chiến khốc liệt và quy mô to lớn bậc nhất lịch sử nhân loại với 19 triệu người chết, chỉ đứng sau thế chiến lần thứ 2. Tháng 11 hàng năm, người ta kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến và nhớ tới nỗi đau của chiến tranh, còn tháng 12, người ta lại nhớ tới một sự kiện Giáng sinh lịch sử trong Thế chiến…

Trần Hưng

Continue reading