Đại gia Nguyễn Văn Hảo và cuộc sống nghèo túng của con cháu

Ông Nguyễn Văn Hảo là một trong những thương gia người Việt giàu có nhất ở Sài Gòn từ thời Pháp thuộc cho đến những năm 1975. Tuy nhiên kể từ sau năm 1975, con cháu của ông bị lâm vào hoàn cảnh rất khốn khó do sự biến đổi của thời cuộc.

Trung Hiếu – Tấn Cư, Trần Chánh Nghĩa, Thiện Tâm

Continue reading