Ẩm thực và văn học

Có người khẳng định rằng, nếu không cải tiến, chỉ nội trong 10 – 20 năm nữa bánh chưng sẽ biến mất. Tôi thì tin rằng, chuyện ấy sẽ không xảy ra. Cũng như cách mà các thể loại văn học đã sinh thành và ổn cố trong trường kỳ lịch sử của nó.

Thái Hạo

Continue reading