Đúng, sai khi Trần Dần viết về Phan Khôi

Tôi không có trong tay cuốn Ghi, 1954 – 1960 của nhà văn Trần Dần do nhà văn Phạm Thị Hoài hiệu đính, xuất bản tại Paris năm 2001 nên chỉ được đọc đôi đoạn Trần Dần viết về Phan Khôi đăng trên trang Facebook của nhà nghiên cứu – phê bình Lại Nguyên Ân.

 Phan Nam Sinh

Continue reading