Lại phải xin lỗi loài chó

Nói thật và nói dối luôn luôn là một đặc quyền (nhiều lúc còn là đặc lợi) của con người, chỉ riêng con người mới có quyền sở hữu hai thứ “bảo bối“ đó. Nhà hiền triết Arixtos có câu: “Kẻ dũng cảm nhất là kẻ dám nói ra một sự thật, rằng gã chính là một tên nói dối. Nhưng trong suốt cả cuộc đời, ta chưa hề gặp một kẻ như thế bao giờ”

Phạm Lưu Vũ

Continue reading