Hà Nội Ngàn Năm Ăn Vặt

Ăn vặt là thói quen nghìn tuổi của người Hà Nội. Theo thời gian, ăn vặt đã trở thành nét đặc trưng của ẩm thực bình dân và phần nào ảnh hưởng tới nếp sinh hoạt và có thể cả tính cách người Hà Nội.

Như Mai – Đỗ Huân

Continue reading