Xóm Lò Gốm Sài Gòn xưa

Lần theo sử sách và một vài dấu tích, chúng tôi đi tìm lại một “Sài Gòn Xưa” lâu nay chưa được nhiều người biết đến. Đó là một làng nghề nổi tiếng đã từng góp phần cho sự phát triển của vùng đất này: Xóm Lò gốm.

Nguyễn Thị Hậu

Continue reading

Có một nỗi ‘ám ảnh’ mang tên ẩm thực

Có thể nói như vậy về nhà báo Trần Công Khanh và hai tác phẩm mới của ông: Sài Gòn, ồ, bỗng ngon ghê! và Sài Gòn chở cơm đi ăn phở  mới được xuất bản dưới bút danh Ngữ Yên.

Nguyễn Thị Hậu

Continue reading