“Một Trăm Triệu Năm Thức Ăn” của Stephen Lê

Giáo sư, học giả, dịch giả Nguyễn Ngọc Bích đột ngột qua đời ngày 3/3/2016 trên chuyến bay từ Hoa Kỳ sang Phi Luật Tân để tham dự một hội nghị về Biển Đông ở Manila. Bài điểm cuốn sách 100 Million years of Foods của Stephen Le, một giáo sư Canada gốc Việt, có lẽ là bài viết cuối cùng của giáo sư.

Nguyễn Ngọc Bích

Continue reading