“Anh yêu em như rừng yêu thú dữ”

Em có tin rằng lúc này âm nhạc đầy lên không gian thảo mộc không. Âm thanh rồm rộp dưới chân. Lá cây giòn tan. Mỗi chiếc lá như một phím đàn của cây dương cầm trời. Thứ âm thanh này vướng lên những rặng cây tả tơi, trơ cành kia. Nó không chịu tan đi, trong rừng khộp.

Nguyễn Hàng Tình