Ký ức Sài Gòn – Chợ Lớn xưa

Đô thị Sài Gòn với hơn 300 năm phát triển đã và đang chứa đựng một quỹ di sản kiến trúc đồ sộ và quý giá, đặc biệt trong không gian của một đô thị sông nước – văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi bộ mặt quy hoạch và kiến trúc đô thị Sài Gòn.

Ngô Minh Hùng

Continue reading

Ký ức Sài Gòn – Chợ Lớn xưa

Đô thị Sài Gòn với hơn 300 năm phát triển đã và đang chứa đựng một quỹ di sản kiến trúc đồ sộ và quý giá, đặc biệt trong không gian của một đô thị sông nước – văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi bộ mặt quy hoạch và kiến trúc đô thị Sài Gòn.

Ngô Minh Hùng

Continue reading