Đọc “Sài Gòn Bún bò không bản quyền” của Ngữ Yên

Cuốn sách là một tuỳ bút ẩm thực của tác giả Ngữ Yên, xuất bản tháng 12/2019. “Tựa cuốn sách là bài báo được viết ra vào thời gian thành phố Huế đăng ký chỉ dẫn địa lý và bản quyền cho tô bún mang tên “bún bò Huế”, tác giả giải thích.

Ngân Hà

Continue reading