Nha Trang cái nhìn hoài cổ

Có những thành phố, khi nhắc đến tên, người ta nghĩ ngay đến nét đặc biệt của nó. Ví dụ, khi nói tới Sài Gòn, ta nghĩ ngay đến hoặc chợ Bến Thành hoặc nhà thờ Đức Bà. Người nào có máu văn nghệ chút chút thì nghĩ đến bài hát một thời Ghé bên Sài Gòn của Văn Phụng hay những câu vọng cổ ai oán, não lòng… Với Nha Trang, biển xanh sẽ hiện ra ngay sau âm vang vừa dứt.

Nam Huân

Continue reading