Nói về một câu ca

Hôm nọ đi thăm đám ma bà ngoại vợ anh Giám đốc Thư viện tỉnh. Ngồi chơi với nhà đám có hỏi thăm vài câu cho vui đám:
– Cụ nhà, quê gốc ở đâu anh?
– Bà tôi quê gốc ở Soi Bún, mà ông biết Soi Bún ở đâu không!?

Mai Siêu Phong

Continue reading