Ba bữa Xuân

CHỢ TẾT 

Một năm mười hai tháng tôi đi chợ một ngày, phiên chợ tết. Em tôi dặn dò: đừng mua gì nữa, nhà sắm sửa đủ rồi. Tôi thật tình không định mua gì, chỉ đi cho vui lây cái náo nức nhộn nhịp của mọi người trong phiên chợ cuối năm. Người ta nói đông vui như chợ tết mà. 

Lý Lan

Continue reading