Hai kỷ niệm nhỏ với Lý Lược Tam

Sáng qua chạy ngoằn ngà ngoằn ngoèo tìm một dĩa cơm tấm và ly cà phê đá “truyền thống” – nghĩa là không nguyên chất, pha trộn lung tung, mùi đĩ thõa và bỏ đường ngọt lựng. Tự dưng nhớ hai món này rất lung…

Lý Đợi

Continue reading