Nước mắt

“Nước mắt” là câu chuyện của người chị thứ ba, nhưng cũng là của năm người chị tuổi trẻ. Thật đến nỗi 45 năm sau, đọc lại, tưởng như giọt nước mắt ngày cũ chưa khô”. – Đó là cảm xúc ngắn của Lữ Kiều, 45 năm sau tác giả nhìn lại câu chuyện mình viết. Tác phẩm “Nước mắt”, đoạt giải nhất Thi Văn chương “truyện ngắn” của trường Quốc Học niên khóa 1959-1960. Đã in trong Đặc San Quốc Học 1960.

Lữ Kiều

Continue reading