Đời không như là… tên

Người Việt mình, khi đặt tên cho con cái, thường chọn tên có ý nghĩa hoặc gửi gắm theo tình yêu thương với niềm mơ ước, nhưng cũng lắm khi… “đời không như là tên”.

Kim Loan

loan

“Loan” trong tiếng Anh có nghĩa là “Nợ”

Continue reading