Saigon, thời trang năm 1963…


Các Bà, các Cô, Sinh Viên hay Học Sinh, cánh Nữ giới ban ngày ra đường hầu hết mặc áo dài; vì thế, qua màu quần sắc áo thướt tha, thiên hạ có thể đoán biết được vị chủ nhân của chiếc áo ấy thuộc tầng lớp nào trong xã hội!

Julie Quang

Continue reading