Về quê ngoại

Quê ngoại tôi bên kia sông! Một dòng sông nhỏ, êm đềm như chưa bao giờ chảy mạnh, được nối liền bởi một con đò nhỏ như chiếc lá giữa dòng.

Dương Trữ La (trích Bên kia một giòng sông, chương 1)

Continue reading