Gió Tu Oa, đặc sản của xứ Tu Bông

Lời biên tập: Một thung lũng nằm lọt thỏm giữa mũi Gành Bà (núi Tân Dân) và mũi Cổ Mã, mùa gió bấc gió lồng lộn không thoát ra được, tạo thành kẽ “Eo Gió”. Gió ở đây nổi tiếng nên mới được liệt vào hàng ‘đặc sản’ của Phú Yên-Khánh Hòa – “gió Tu Oa, mưa Đồng Cọ, cọp Khánh Hòa, ma hòn Lớn”…

Cát Hạnh

Continue reading