Cho người thiện tâm

Tôi chỉ biết là dù thế nào, trong những tĩnh lặng thiêng liêng của không gian, tôi đã rất bình an trước mọi chuyện. Như một con thuyền nhỏ trôi trên sóng, lớn hay nhỏ, vẫn mênh mang tự tại, tin vào một định mệnh luôn tốt đẹp hơn sau bức màn sương.

Alan Phan

Continue reading