Đình Lý Nhơn và đội Trường Đà 

Năm 1993, khi biên soạn sách Đình Nam bộ tín ngưỡng và nghi lễ, chúng tôi đặc biệt chú ý đến đình Nam Tiến (số 170, Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

Huỳnh Ngọc Trảng

Continue reading