Gà đá “bắt chưn” cua đồng

Sài Gòn mở cửa ít lâu khi dịch Covid-19 tạm lắng, tôi có dịp gặp lại Lê Thành Phương, mới hỏi thăm: “Độ này Cai Lậy nhậu món gì mới”? Phương nhỏ nhẹ: “Có gì đâu? Chỉ là gà đá nấu lẩu cua đồng.” Đúng là chơi ngông thiệt! Cho “Sơn Tinh” chung nồi với “Thủy Tinh” mà.

Ngữ Yên

Continue reading