Sài Gòn từng có xóm ả đào

Hát cô đầu, hay còn gọi là hát ả đào, xuất phát từ miền Bắc. Theo các tài liệu, ban đầu, đi hát cô đầu là một thú vui thanh nhã của các cụ khoa bảng khi xưa như Chu Mạnh Trinh, Cao Bá Quát, Dương Khuê, Nguyễn Công Trứ… thích nghe thơ do mình sáng tác qua giọng hát điêu luyện của cô đầu.

Phạm Công Luận

Continue reading