Hồ xuân Hương đôi dòng tưởng nhớ

Có thể bạn đã từng đi dạo, hoặc chạy quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) bằng xe hơi. Thử đoán xem chu vi hồ là bao nhiêu? Bạn đã từng đi bộ cả một vòng hồ Xuân Hương chưa? Tôi đã từng như thế, tưởng-ngắn- hóa- dài của cái hồ kỳ cục này.

Vũ Thế Thành

Continue reading