Hai đóa hoa lai đầu tiên dự đấu xảo quốc tế

Ở Nam kỳ, lần đầu tiên hai hoa khôi đại diện cho phụ nữ thuộc địa được tuyển chọn đi dự cuộc thi đấu xảo quốc tế. Báo Sài Gòn (30/4/1937) có viết tin như sau về hai cô hoa khôi này: 

Báo Sài Gòn

“Đi dự cuộc đấu xảo quốc tế ở Paris 

Hai đóa hoa lai 

Cô Hélène Trương được cử làm Miss Nam kỳ, cô Humbert làm Miss Sài Gòn.

Báo “Paris Midi” gởi bằng máy bay, qua trong ngày hôm kia, đăng tin rằng ở Sài Gòn có hai cô thiếu nữ lai là Melles Hélène Trương và Humbert được chấm tuyển làm hoa khôi để thay mặt cho phụ nữ thuộc địa đi dự cuộc Đấu xảo quốc tế tại Paris. Cô Hélène Trương được làm “Miss Nam kỳ”, còn cô Humbert thì “Miss Sài Gòn”. 

Khách ở Sài thành chắc cũng không ai lạ mắt gì với hai thiếu nữ nói trên: 

Cô Hélène Trương, xuân xanh chừng đôi tám, ái nữ của ông Nguyễn Khắc Trương, chủ hiệu Au Tisseur ở đường Bonnard [Bonard], và cô hiện còn đương theo đòi nghiên bút. 

Cô Humbert, tuổi cũng chừng ấy, ái nữ của ông chủ hiệu kim hoàn “Bijoux Fix”, cũng ở tại con đường nói trên. 

Cái sáng kiến chọn hoa khôi Nam kỳ để đi dự cuộc đấu xảo quốc tế ở Paris này, do ông Maurice de Waleffe bày ra. Ông định lựa những cô gái lai mà thôi. 

Vì vậy gần đây quan tòa Đỗ Hữu Trí có đứng ra tổ chức một cuộc tuyển chọn hoa khôi thuộc địa tại nhà ông Darles, chủ nhiệm báo Impartial. 

Hôm ấy, có nhiều cô gái lai Pháp đến dự tuyển, nhưng chỉ có hai cô nói trên là được chọn mà thôi. 

Cô Humbert thì cha là người Pháp mẹ Annam, nên xem có cái vẻ đẹp phương Âu. Còn cô Hélène Trương thì cha Annam mẹ Pháp có cái vẻ đẹp mảnh khảnh của một thiếu nữ Việt Nam trông vừa mắt người mình lắm. 

Bởi cuộc tuyển chọn hoa khôi nầy, theo ý ông de Waleffe chỉ muốn lựa rằng các cô gái lai con nhà trâm anh phiệt duyệt, nên chỉ có một cô lai nọ tuyệt đẹp nhưng ngặt vì có con mà không chồng nên chẳng được dự vào. 

Ái nữ của quan cựu Đốc lý Sài Gòn(1) là cô Biaille de Langibaudière, hôm ấy cũng có đến dự, nhưng ban tổ chức chẳng chọn vì lẽ cô còn bé lắm. 

Cứ theo lời của cô Humbert nói với chúng tôi hôm qua, thì chưa chắc cô sẽ đi Paris được vì nhiều lẽ riêng… 

Vậy thì ai sẽ được chọn vào thế cho cô Humbert để cùng cô Hélène Trương đi dự cuộc đấu xảo quốc tế Paris? 

Theo ý chúng tôi nghĩ việc chọn Hoa khôi thuộc địa để đem sắc đẹp ở Đông Dương khoe cho người ngoại quốc biết thì dầu cho kẻ có lai hay không lai cũng vậy, miễn người được chọn sanh trưởng tại đất nước nầy thì được. Và nếu hẳn thiệt cô Humbert không thể đi dự cuộc đấu xảo này được, thì ban tổ chức cũng nên lựa người Annam thế vào chớ cần gì phải lai hay không lai mà làm gì. 

Nhưng… đó chỉ là lời ước mong của chúng tôi, chớ chắc gì ban tổ chức lại có được cái ý nghĩ ấy”(2). 

(1) Thị trưởng Sài Gòn. 

(2) Sài Gòn, 30/4/1937. tr. 1. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.