Hai đóa hoa lai đầu tiên dự đấu xảo quốc tế

Ở Nam kỳ, lần đầu tiên hai hoa khôi đại diện cho phụ nữ thuộc địa được tuyển chọn đi dự cuộc thi đấu xảo quốc tế. Báo Sài Gòn (30/4/1937) có viết tin như sau về hai cô hoa khôi này: 

Báo Sài Gòn

Continue reading