Viện Pasteur ở thuộc địa

Cái tên Pasteur làm nhiều người liên tưởng đến bệnh dại và Viện Pasteur với việc chữa trị bệnh này. Sự thật là việc chữa lành bệnh này là một trong những phát kiến vẻ vang của nhà bác học.

Gabrielle M. Vassal (Nguyễn Nam Huân dịch)

Continue reading