Khao làng cho lợn bằng một bữa tiệc rau nộm

… (kiểm duyệt hồi Pháp) (1)… 
Hãy cứ đến làng tôi, các anh sẽ được như ý.  Mỗi khi gặp tôi, ông Ng. Tr. L. (2) thường nói câu đó để hả bớt sự uất ức chứa chất trong tâm can. 

Ngô Tất Tố

Continue reading