Bò một nắng chấm muối kiến vàng

Nếu viết cuốn sách “10 nơi để đi trước khi chết”, tôi chọn trước tiên là Phú Yên và không chọn Khánh Hòa, dầu đó là quê mình. Phú Yên cảnh sơn thủy hữu tình. Ẩm thực lại ngon đến nhức răng. Vừa rồi có người bạn mới quen, ghé nhà đem cho mấy bịch khô bò một nắng Sơn Hòa – một trong những đặc sản Phú Yên. Lúc ăn chấm với muối kiến vàng.

Ngữ Yên

Continue reading